VFW ACTION CORPS WEEKLY

 

 


June 20, 2022

 
   
 

 

Senate Passes the PACT Act

 
   
 

 

VFW Testifies Before Senate

 
   
 

 

VFW Testifies Before House Subcommittee

 
   
 

 

VA Raises PTSD Awareness

 
   
 

 

MIA Update